Close

Informacje o firmie

Sklep internetowy nkksystem.pl jest prowadzony przez firmę NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045091.

Adres: 30-103 Kraków, ul. Tatarska 5

Telefon: 12 428 2000

Fax: 12 433 79 82

Adres poczty e-mail: sklep@nkksystem.pl

NIP: 676-000-09-25 Regon: 350008938

Rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. I o/Kraków, nr rachunku 42 1600 1013 0002 0012 2486 2001

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00

Zobacz, jak do nas dojechać Zobacz opinie klientóW allegro


Close